Potongan GP: Buku Aktiviti CoComelon & Kemasukan CoComelon Playland


16.02 – 30.03.2023

Datang dan kunjungi acara CoComelon pertama di Malaysia! Gunakan Genting Points anda untuk menebus Buku Aktiviti CoComelon dengan kemasukan ke CoComelon Playland pada hanya 5GP.

Kod baucarJenis KadPotongan & Kelayakan GP
Had Penebusan
COCOGP
Semua ahli Genting Rewards5GP untuk satu (01) Buku Aktiviti CoComelon dan kemasukan ke CoComelon Playland
(Seorang anak & seorang ibu bapa/penjaga)
Dua kali (02) sepanjang tempoh promosi

 

Terma & Syarat

  1. Penebusan baucar adalah melalui aplikasi mudah alih RWG berdasarkan siapa cepat dia dapat.
  2. Baucar sah selama dua (02) hari dari tarikh pengeluaran.
  3. Setiap ahli Genting Rewards boleh menebus dua (02) baucar sepanjang tempoh promosi (16.02 – 30.03.2023).
  4. Baucar membenarkan kemasukan untuk seorang (01) kanak-kanak dan seorang (01) ibu bapa/penjaga yang berumur 18 tahun ke atas.
  5. Sebanyak 20 sesi ke CoComelon Playland tersedia setiap hari: 10 pagi hingga 10:30 pagi, 10:35 pagi hingga 11:05 pagi, 11:10 pagi hingga 11:40 pagi , 11:45 pagi hingga 12:15 tengah hari, 12:20 tengah hari hingga 12:50 tengah hari, 12:55 tengah hari hingga 1:25 tengah hari, 1:30 tengah hari hingga 2 petang, 2:05 petang hingga 2:35 petang, 2:40 petang hingga 3:10 petang, 3:15 petang hingga 3:45 petang, 3:50 petang hingga 4:20 petang, 4:35 petang hingga 5:05 petang, 5:10 petang hingga 5:40 petang, 5:45 petang hingga 6:15 petang, 6:20 petang hingga 6:50 petang, 6:55 petang hingga 7:25 malam, 7:30 malam hingga 8 malam, 8:05 malam hingga 8:35 malam, 8:50 malam hingga 9:20 malam, 9:25 malam hingga 9:50 malam.
  6. Tawaran ini tidak boleh dipindah milik, boleh ditukar dengan wang tunai atau boleh ditebus dalam sebarang bentuk atau atas apa jua sebab.
  7. Genting Malaysia Berhad berhak untuk membatalkan, menambah atau meminda Kempen, Promosi, Tawaran dan Terma & Syarat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
  8. Genting Malaysia Berhad tidak akan pada bila-bila masa atau dalam apa jua cara bertanggungjawab dan/atau bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kematian, penyakit atau kemalangan yang pernah berlaku, atau untuk sebarang kerugian dan kerosakan dalam apa jua bentuk sekalipun yang timbul daripada (sama ada secara langsung atau tidak langsung. ) penggunaan kemudahan.