Penamatan Tempoh Mata Genting


Dapatkan 1GP sebelum 31.12.2023

Ini adalah peringatan bahawa anda mempunyai baki Mata Genting (GP) yang akan tamat tempoh tidak lama lagi.

Jangan bazirkan perolehan GP anda – cuma dapatkan 1GP sebelum tarikh tamat tempoh untuk mengekalkan kesahan GP anda selama tiga tahun lagi.


Cara Perolehan Mata Genting (GP)

Langkah 1:
Tunjukkan kad Genting Rewards anda
Dapatkan 1GP dengan setiap RM100 yang dibelanjakan di cawangan yang mengambil bahagian

Langkah 2:
Semak mata anda
Log masuk ke iKiosk, aplikasi mudah alih Resorts World Genting, atau laman web Genting Rewards untuk menyemak baki anda

Terma & Syarat

  1. Mata Genting (GP) yang terakru dalam akaun ahli Genting Rewards hendaklah dikekalkan dalam akaun sehingga penebusan atau sehingga tamat tempoh, yang mana berlaku dahulu.
  2. GP akan tamat tempoh tanpa sebarang GP yang diperolehi dalam tempoh tiga (03) tahun. Baki GP akan tamat tempoh pada bulan hari lahir anda seperti yang didaftarkan dengan Genting Rewards.
  3. Penamatan tempoh GP anda dilanjutkan selama tiga (03) tahun lagi dengan setiap transaksi untuk mendapatkan GP.
  4. Kegagalan memperoleh GP sebelum tarikh luput menyebabkan Mata Genting yang terakru dalam akaun tamat tempoh.
  5. Genting Malaysia Berhad memegang hak untuk tamat tempoh GP mengikut budi bicara mutlaknya.
  6. Sekiranya gagal untuk melanjutkan kesahihan GP anda, semua GP yang tidak digunakan pada tarikh luput masing-masing boleh dilucuthakkan tanpa notis terlebih dahulu. Tiada permintaan pengembalian semula akan dilayan, dan anda tidak akan berhak mendapat sebarang pampasan untuk pelucuthakan GP.
  7. Genting Malaysia Berhad berhak untuk menyemak dan menyemak terma dan syarat ini pada bila-bila masa.

 

SOALAN LAZIM GENTING REWARDS