• Kadar setiap penyertaan
    •Penginap hotel RM38
    (Penginap Hotel First World, Hotel Genting Skyworlds, Hotel Resort)
  • Tetamu masuk: RM68

  • Keahlian bulanan RM218
    - Tiada yuran pendaftaran
    - Tiada kontrak