Một món quà lấp lánh từ Pandora


01.01.2023 – 31.12.2023 

Lấp lánh theo cách của bạn vào tháng sinh nhật của bạn với một món quà thú vị từ Pandora. Các thành viên Genting Rewards được giảm giá 20% khi mua hàng trong tháng sinh nhật của bạn. Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Điều khoản và điều kiện

  • Thành viên chỉ được hưởng ưu đãi một lần trong tháng sinh nhật.
  • Giảm giá chỉ áp dụng cho các mặt hàng có giá bình thường.
  • Chương trình chỉ áp dụng tại Pandora SkyAvenue, Resorts World Genting.
  • Vui lòng xuất trình thẻ Genting Rewards và IC/ hộ chiếu khi thanh toán để được hưởng ưu đãi.
  • Giảm giá này không áp dụng cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác đang diễn ra. Ưu đãi không thể gia hạn, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt, tín dụng hoặc hàng hóa khác một phần hoặc toàn bộ.
  • Genting Malaysia Berhad có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc sửa đổi Chương trình khuyến mãi, Ưu đãi và Điều khoản & Điều kiện (có thể được Genting Malaysia sửa đổi theo thời gian) theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần thông báo trước.