Crazy deal-masthead-v1

 

Free Popcorn @ Popcornlicious 

Genting Rewards Quyền lợi sinh nhật

Thưởng thức nhiều món quà sinh nhật từ chúng tôi vào ngày rất đặc biệt của bạn! Trước khi bảo trợ các cửa hàng, hãy truy cập iKiosk để đổi phiếu hưởng sinh nhật của bạn.

Quyền lợi sinh nhật của các cửa hàng thuộc sở hữu của Resorts World Genting: Trong tháng sinh nhật của bạn, bạn có thể đổi tối đa hai (02) quyền sinh nhật.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập quầy Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

Cửa hàng F&BƯu đãi mặt hàngMặt hàng OfferaDanh mục thành viên

Popcornlicious @ Genting SkyWorlds Theme Park

Complimentary Regular Popcorn

Tất cả các thành viên Genting Rewards

  • Các cửa hàng F&B nằm trong Genting SkyWorlds sẽ yêu cầu (các) vé vào cửa hợp lệ để vào Genting SkyWorlds.

 

Điều khoản & Điều kiện

  • Các thành viên phải đích thân có mặt để xuất trình tư cách thành viên Genting Rewards hợp lệ (bằng cách nhấp nháy thẻ thành viên Genting Rewards hoặc bằng cách đăng nhập vào ứng dụng di động RWG) và giấy tờ tùy thân (IC hoặc hộ chiếu) cho mục đích xác minh để đổi ưu đãi tại các cửa hàng F&B tham gia.
  • Thành viên phải đổi (các) phiếu giảm giá từ i-Ki-Ki-Ốt của chúng tôi và xuất trình tại cửa hàng F&B để được hưởng ưu đãi.
Cửa hàng F&BQuyền lợi sinh nhật

FBBDC23

Classic/ SkyClassic

FBBDS23

Silver/ SkySilver

FBBDG23

Gold/ SkyGold

FBBDP23

Platinum

  • Thành viên chỉ được đổi tối đa 02 (hai) voucher.
  • Voucher chỉ có giá trị trong tháng sinh nhật của thành viên mặc dù hiệu lực được in/ hiển thị trên voucher là cả năm.
  • Phiếu ưu đãi có giá trị cho một giao dịch duy nhất và ưu đãi một lần tại bất kỳ cửa hàng F&B nào tham gia.
  • Phiếu ưu đãi không thể chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt, tín dụng hoặc hàng hóa khác một phần hoặc toàn bộ, không thể trả lại và không thể thay thế nếu bị mất hoặc bị đánh cắp.
  • Genting Malaysia Berhad (GENM) có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc sửa đổi Chương trình khuyến mãi, Ưu đãi và Điều khoản và Điều kiện (có thể được GENM sửa đổi theo thời gian) theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần thông báo trước cho các thành viên.