ƯU ĐÃI & ĐẶT VÉ


Để đặt trước hoặc có thắc mắc, vui lòng gọi +603 2718 1118 hoặc đặt trực tuyến.

Đối với các câu hỏi về tư cách thành viên, vui lòng truy cập trang web Genting Rewards.