Genting Rewards Annual Tier Status Review


Tích lũy điểm bậc trước ngày 31.12.2023

Gia hạn đặc quyền bậc hiện tại thêm một năm nữa bằng cách tích lũy Điểm bậc (TP) trước ngày 31.12.2023!

Để duy trì hạng thành viên của bạn trong năm dương lịch tiếp theo, bạn phải đáp ứng yêu cầu TP tối thiểu trước ngày 31.12.2023. Nếu không, hạng hội viên của bạn sẽ được phân loại lại thành hạng tương đương vào ngày 01.01.2024.

Yêu cầu điểm bậc tối thiểu trước ngày 31.12.2023
Loại thẻTổng số điểm bậc
Platin
Tối thiểu 10.000 điểm bậc
Vàng/ SkyGoldTối thiểu 300 điểm bậc
Bạc/ SkySilverTối thiểu 100 điểm bậc

Làm thế nào để tích lũy Điểm bậc (TP)?

Bước 1:
Xuất trình thẻ Genting Rewards của bạn
Kiếm 1GP với mỗi RM100 chi tiêu và nhận 1 TP với mỗi 1GP kiếm được

Bước 2:
Kiểm tra điểm của bạn
Đăng nhập vào iKiosk, ứng dụng di động Resorts World Genting hoặc trang web Genting Rewards để theo dõi số dư của bạn
 


Điều khoản & Điều kiện

  1. Điểm hạng (TP) được tích lũy trong tài khoản của thành viên Genting Rewards sẽ được duy trì trong tài khoản cho đến khi hết hạn.
  2. TP sẽ hết hạn trong vòng một (01) năm dương lịch mà họ được tích lũy và sẽ đặt lại về 0 vào đầu mỗi năm.
  3. Việc không đáp ứng các lần nghỉ hạng điều kiện tiên quyết sẽ khiến hạng thành viên được phân loại lại thành hạng tương đương vào mỗi năm dương lịch mới.
  4. Vào ngày đầu tiên của tháng của mỗi năm dương lịch mới (ngày 1 tháng 1 hàng năm), số dư TP của bạn sẽ được đặt lại về không.
  5. Genting Malaysia Berhad có quyền xem xét và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào.