Một thức uống sinh nhật lành mạnh từ Yomie's Rice x Yogurt

 
Áp dụng đến 31/12/2024

Nhận đồ uống miễn phí từ Yomie's Rice x Yogurt trong tháng sinh nhật của bạn khi bạn chi tiêu tối thiểu 20 RM! Chỉ áp dụng tại cửa hàng Yomie's Rice x Yogurt nằm ở First World Plaza.


Điều khoản & Điều kiện

  1. Thành viên Genting Rewards chỉ được hưởng ưu đãi một lần (01) trong tháng sinh nhật của bạn.
  2. Giảm giá này chỉ áp dụng cho các mặt hàng có giá bình thường.
  3. Giảm giá này không áp dụng cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác đang diễn ra.
  4. Chương trình chỉ áp dụng tại Yomie's Rice x Yogurt tại First World Hotel Lobby, Resorts World Genting.
  5. Vui lòng xuất trình thẻ Genting Rewards và IC/ hộ chiếu khi thanh toán để được hưởng ưu đãi.
  6. Ưu đãi không thể gia hạn, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt, tín dụng hoặc hàng hóa khác một phần hoặc toàn bộ.
  7. Genting Malaysia Berhad có quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc sửa đổi Chương trình khuyến mãi, Ưu đãi và Điều khoản & Điều kiện (có thể được Genting Malaysia sửa đổi theo thời gian) theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần thông báo trước.