Resorts World Genting logo  

语文   
其他国家版本  
相关网站

 会员注册  | 联络我们     

 
         
1 2 3
 
 
     
 
 
集购物、美食与娱乐的云顶第一城,堪称全马海拔最高最冷最酷的购物天堂。
超过40家商店25家餐饮店以及多个娱乐消遣处,是老少咸宜的理想休闲所在!
 
 
谨此通知,位于云顶第一城T2B楼层的Kopitiam食阁将于2014年12月1日重新营业。
 
     
   
     
 
   
   
 
     
     
 
 

© Genting Malaysia Berhad (58019-U) 版权所有 | 评语与建议 | 声明 | 隐私政策 |

Powered By